niedziela, 4 września 2011

Jeszcze raz o ustawie deubekizacyjnej

Dzisiaj wysłałem do wydawcy glosę do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 3 marca 2011 r., II UZP 2/11 i mam nadzieję (po 19.09.2011 r. pewnie się tego dowiem), że zostanie opublikowana w Systemie Informacji Prawnej Lex. W uchwale SN stwierdził, że wysokość emerytury policyjnej, przyznanej osobie pełniącej w latach 1944 - 1990 służbę w organach bezpieczeństwa państwa, po przeliczeniu współczynnikiem 0,7 % podstawy wymiaru świadczenia, zamiast współczynnika 2,6 %, może być niższa od deklarowanej w art. 5 ustawy o emeryturach policyjnych minimalnej wysokości emerytury, odpowiadającej 40% podstawy jej wymiaru. To stanowisko SN jest zdecydowanie wadliwe, bo według ustawy niższa być nie może. Niestety legalizuje poniekąd dokonane już dotąd bezprawie legislacyjne oraz interpretacyjne. Obecnie więcej niż tylko krytykować zrobić nie mogę. Dwóch spraw, które czekają jeszcze na rozpoznanie przez sąd nie liczę. Żal tylko, że do piewców uświęcających to bezprawie dołączył właśnie najwyższy w kraju organ sądowy. Ponieważ przychodzi mi żyć w czasach gdzie dominuje kultura wstydu nad kulturą winy, wstydu arbitrów szybciej niż później jeszcze się doczekam . Pozostaję przy tej nadziei...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz