środa, 30 listopada 2011

Jeszcze o dodatku specjalnym dla żołnierzy z SKW i SWW

W dniu 30 listopada br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał dwie kolejne sprawy dotyczące dodatku specjalnego w ostatnim miesiącu pełnienia służby przez żołnierzy SKW, tj. sprawę Marka N. (sygn. akt. II SA/Wa 1315/11) oraz Adama Z. (sygn. akt. II SA/Wa 1314/11). W obu tych sprawach sąd uwzględnił ich skargi i uchylił decyzje wydane w I i w II instancji, odpowiednio przez Dyrektora Departamentu Kadr i przez Ministra Obrony Narodowej. Wyroki oczywiście są nieprawomocne i prawnik reprezentujący na rozprawie Ministra Obrony Narodowej zapowiada wniesienie skarg kasacyjnych. Wolno przypuszczać, że te rozstrzygnięcia sądu zostaną podtrzymane w NSA.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz