sobota, 19 listopada 2011

O dodatku specjalnym dla żołnierzy zwalnianych z SKW i SWW

W dniu 7 listopada 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt. II SA/Wa 1312/11) potwierdził wcześniejszy kierunek rozstrzygania sporów (sygnalizacja z 25 maja br.) zwalnianych ze służby żołnierzy SKW, co do przyznawania im w ostatnim miesiącu pełnienia służby dodatku specjalnego. Prawnik reprezentujący na rozprawie, tym razem Ministra Obrony Narodowej a nie Szefa SKW, zapowiada wniesienie skargi kasacyjnej. Szczegóły argumentacji sądu będą dostępne w internecie po publikacji uzasadnienia wspomnianego tu wyroku z dnia 7 listopada br., pod adresem "orzeczenia.nsa.gov.pl". Warto poczytać. Sam jestem zainteresowany tą argumentacją, szczególnie, że sprawa o wysokość i charakter tego dodatku jest nadal otwarta i końca sporu jak na razie nie widać.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz