niedziela, 12 lutego 2012

Pilotowi przysługuje podwyższenie emerytury wojskowej o 1% podstawy jej wymiaru...

Pora uzupełnić informację, której początek zawarłem w nocie z 24 maja 2011 r. Otóż Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 10 stycznia 2012 r., sygn. akt. III AUa 1224/11 zmienił zaskarżony przeze mnie apelacją wyrok Sądu Okręgowego w K. i decyzję Wojskowego Biura Emerytalnego w K. i stwierdził, że emerytura pilota Artura O. wynosi 75 % podstawy jej wymiaru, a nie jak pierwotnie dotychczas utrzymywał organ rentowy i sąd okręgowy - że 74,11 % podstawy jej wymiaru. By nie wdawać się w szczegóły, wystarczy wspomnieć, iż Sąd Apelacyjny stanął na stanowisku, że nowe, korzystniejsze zasady obliczania podstawy emerytury objęły, w stanie faktycznym dotyczącym Artura O., także i jego, bo nie jest wymagany "pełny rok" zawodowej służby wojskowej, skoro pilot wylatał ponad 60 godzin na śmigłowcach w okresie pomiędzy 1.01.2010 r. a 30.11.21010 r. Ja mam satysfakcję, że mój sposób wykładni ustawy w kontekście "przepisów o dodatkach" okazał się właściwy, a pilot wojskowy, że nabył ostatecznie prawo do pełnej emerytury wojskowej. Jest miło!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz