niedziela, 5 lutego 2012

Zmiany w dodatkach do uposażenia żołnierzy

1.02.2012 r., tj. w środę weszło w życie rozporządzenie ministra obrony narodowej z 23 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U. poz. 10700). Rozporządzenie wprowadza podwyższenie dotychczasowych stawek dodatku motywacyjnego, który zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych przysługuje żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w korpusach podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych - za uzyskanie w opinii służbowej oceny bardzo dobrej oraz posiadanie odpowiedniej klasy kwalifikacyjnej. W tym zakresie określono następujące nowe „mnożniki" dodatku motywacyjnego dla żołnierzy posiadających: 1) trzecią klasę kwalifikacyjną- 0,07 (spowoduje wzrost dodatku z kwoty 30 zł do 105 zł), 2) drugą klasę kwalifikacyjną- 0,10 (z 90 zł do 150 zł), 3) pierwszą klasę kwalifikacyjną- 0,17 (z 180 zł do 255 zł), 4) mistrzowską klasę kwalifikacyjną - 0,27 (z 300 zł do 405 zł). Prawem do dodatku docelowo może być objętych około 25 tys. żołnierzy zawodowych. Obecnie dodatek ten otrzymuje niespełna tysiąc żołnierzy zawodowych. Nowelizacja rozporządzenia o dodatkach nie objęła dodatków specjalnych dla żołnierzy SKW i SWW, w szczególności dotyczących ich wysokości w ostatnim miesiącu pełnienia służby.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz