niedziela, 21 lipca 2013

Korekta dodatków za służbę w SKW i SWW nie dla wszystkich

W sprawie dodatku dla żołnierzy z SKW i SWW Minister Obrony Narodowej ustąpił. Decyzje wszystkich żołnierzy tych służb zostały zgodnie z oczekiwaniami skarżących skorygowane, a należności wypłacone. Normalna jest już podstawa wymiaru emerytury w decyzjach emerytalnych. Rzecz w tym, że ustępstwo dotyczy tych tylko niepokornych, którzy przeciwstawili się krzywdzącym ich decyzjom i decyzje te zaskarżali. Nieprawdziwa okazała się więc filozofia obligująca do postaw podporządkowanych i uległych autorytetowi Pana Ministra. Ulegli stracili swoją szansę na normalną emeryturę, która im przysługiwała i przysługuje, chociaż jeszcze nieostatecznie. Termin przedawnienia roszczeń o normalność w sprawie dodatków SKW i SWW jest trzyletni i biegnie. Pozostaną dalej ulegli i podporządkowani, stracą swoje szanse na normalność w zaopatrzeniu emerytalnym na stałe, a szkoda...