wtorek, 17 grudnia 2013

Funkcjonariusz Straży Granicznej odzyskał emeryturę

W dniu 11 października 2011 r. zamieściłem wpis o przypadku Czesława W., któremu w związku ze skazaniem za przestępstwo wstrzymano wypłatę emerytury policyjnej. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił jego odwołanie od decyzji ZER pozbawiającej go prawa do emerytury. Jednak wczoraj - 17.12.2013 r., Sąd Apelacyjny w Warszawie, na skutek apelacji Czesława W., zmienił wyrok Sądu Okręgowego oraz kwestionowaną przez Czesława W. decyzję dyrektora ZER MSW (sygn. akt. III AUa 3660/12) ustalając, że Czesławowi W. emerytura policyjna oczywiście przysługuje, bowiem w rozumieniu art. 106 k.k. (w związku z zatarciem skazania) funkcjonariusz ten nie może być traktowany za karanego za przestępstwo, zaś decyzja ZER o wstrzymaniu wypłaty emerytury jest niezgodna z prawem jako "spóźniona" (skoro wydano ją po zatarciu skazania). Tak więc funkcjonariusz Straży Granicznej - choć długo to trwało - jednak emeryturę odzyskał bo tego wymagało prawo obowiązujące w dacie wydawania decyzji przez ZER oraz orzekania przez sądy powszechne w tej sprawie.