poniedziałek, 31 marca 2014

Biuro A (Biuro Szyfrów MSW) a ponowne ustalanie emerytury policyjnej i jej wysokości

Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie (zresztą analogicznie jak Sądu Okręgowego w Warszawie) jest skrajnie niekorzystne dla emerytów policyjnych - były funkcjonariuszy Biura A MSW (Biura Szyfrów MSW). Zapadło już kilka wyroków w tych sprawach (a być może i więcej tylko nie posiadam wiedzy w tym przedmiocie). Wyroki są oczywiście wadliwe. Diagnozę taką i jej uzasadnienie zamieściłem ostatnio w glosie do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2013 r. sygn. akt. III AUa 3639/12 w sprawie z apelacji Grzegorza R. i przesłałem ją do publikacji w Systemie Informacji Prawnej Lex. Jeśli nie zostanie opublikowana przez wymienione Wydawnictwo (chociaż pewnie zostanie) opublikuję tekst glosy w odrębnym poście tego bloga. 

sobota, 15 marca 2014

Czy Sąd Najwyższy skoryguje wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie Marka D.?

Niestety Sąd Apelacyjny w Białymstoku oddalił apelację Marka D. Jego historię przedstawiałem już wcześniej (w poście o "grzebaniu" w kieszeni emeryta wojskowego). Nie było powodu by rezygnować z dochodzenia racji, których trzeba dowieść. Sąd Najwyższy przyjął skargę kasacyjną Marka D. i będzie ją rozpoznawał na posiedzeniu niejawnym (sygn. akt. I UK 432/13). Może szkoda, że nie na rozprawie, ale problem wkrótce zostanie rozstrzygnięty i jeszcze o tym poinformuję. Oczekuję, że wyrok Sądu Najwyższego pozwoli dostrzec obszary, na które się powoływałem i odwróci upokarzającą tendencję (i nie mam tu na myśli Marka D.).