poniedziałek, 31 marca 2014

Biuro A (Biuro Szyfrów MSW) a ponowne ustalanie emerytury policyjnej i jej wysokości

Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie (zresztą analogicznie jak Sądu Okręgowego w Warszawie) jest skrajnie niekorzystne dla emerytów policyjnych - były funkcjonariuszy Biura A MSW (Biura Szyfrów MSW). Zapadło już kilka wyroków w tych sprawach (a być może i więcej tylko nie posiadam wiedzy w tym przedmiocie). Wyroki są oczywiście wadliwe. Diagnozę taką i jej uzasadnienie zamieściłem ostatnio w glosie do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2013 r. sygn. akt. III AUa 3639/12 w sprawie z apelacji Grzegorza R. i przesłałem ją do publikacji w Systemie Informacji Prawnej Lex. Jeśli nie zostanie opublikowana przez wymienione Wydawnictwo (chociaż pewnie zostanie) opublikuję tekst glosy w odrębnym poście tego bloga. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz