piątek, 23 stycznia 2015

Sąd Najwyższy koryguje wyrok w sprawie Marka D.

Wyrokiem dnia 20 maja 2014 r. (który doręczono w dniu 23.01.2015 r.) Sąd Najwyższy w Warszawie, sygn. akt. I UK 432/13 uwzględnił skargę kasacyjną Marka D. i uchylił w całości wyrok Sądu Apelacyjnego w B. przekazując tę sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu. Sprawa Marka D. była już sygnalizowana w poście z dnia 15 marca 2014 r. Okazało się, że przynajmniej w jednej kwestii (w skardze kasacyjnej sygnalizowano w formie zarzutów ich dwie) rację przyznano Skarżącemu. Nie może być bowiem tak, aby podstawę wymiaru emerytury wojskowej stanowiło jedynie uposażenie zasadnicze żołnierza, należne mu w ostatnim miesiącu pełnienia zawodowej służby na zajmowanym przez ubiegającego się o emeryturę stanowisku służbowym, bez dodatków o charakterze stałym czy bez miesięcznej równowartości dodatkowego uposażenia rocznego. No i dobrze.