niedziela, 16 lipca 2017

Odwołanie od decyzji ZER MSW

Przesłałem do Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa przykładowe odwołanie od decyzji ZER MSW, wydawanych w oparciu o ustawę z 16 grudnia 2016 r. Myślę, że władze Związku udostępnią treść tego przykładowego odwołania wszystkim zainteresowanym, którzy się o to zwrócą. Przykładowe odwołanie dotyczy sytuacji, w których ZER MSW wydał decyzje o ponownym ustaleniu wysokości emerytury i zarazem o ponownym ustaleniu wysokości renty inwalidzkiej. W razie braku decyzji o ustaleniu nowej wysokości renty inwalidzkiej wystarczy odwołanie ograniczyć o momenty dotyczące tej akurat sprawy. Odwołanie, o którym mowa, wyraża stanowisko wstępne, bowiem jego konkretyzacja będzie musiała nastąpić po odpowiedzi organu rentowego na odwołanie. Wypowiedzi z odwołania kieruję poza emerytami i inwalidami, do funkcjonariuszy organu, ale też i sądu, który sprawę będzie rozstrzygał. Ważne, aby ci ostatni dokładnie poznali, jaką grę podjęli. Nie będzie później usprawiedliwień, że nie dostrzegali tych aspektów, które są oczywiste. Sprawy rozstrzygają konkretni ludzie i było dla mnie ważne, aby z odwołań poznali na czym podjęta gra polega i kto jest operatorem w tej grze, a kto tylko kukiełką. W opisie sytuacji w jakiej gra jest prowadzona pomogły mi bardzo myśli prof. Zygmunta Baumana, które zapoznałem z jego lektur. Myślę, że rację ma Bernard Russel, gdy stwierdza: "W świecie myśli istnieją niebezpieczne odmęty, po których mogą żeglować tylko ci, którzy nie lękają się spojrzeć w oczy własnej fizycznej bezsilności.A nade wszystko oswobadzamy się wtedy od tyranii strachu, który gasi światło dnia i utrzymuje ludzi w poniżeniu i okrucieństwie. Człowiek, który nie odważa się widzieć jasno swojej rzeczywistej sytuacji, jest niewolnikiem strachu; nikt nie może osiągnąć wielkości, do której jest zdolny, dopóki zamyka oczy na swoją własną znikomość." Dotyczy to w rzeczy samej wszystkich adresatów odwołania, choć nie tylko.Także redaktorów anonsów w prasie i w mediach elektronicznych o "emeryturach ezbeckich", czy o sukcesach "deubekizacji". Wstyd proszę Państwa, nędza ... Tyle z tego przekazu. Reszta później.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz