Moje publikacje"Uwagi w sprawie uzyskiwania opinii o stanie zdrowia psychicznego sprawców przestępstw w toku postępowania karnego" A. Ring, K. Pachnik / Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego nr 30/13

Glosa do uchwały SN z dn. 18.11.2009 r. II PZP 7/09; A. Ring / LEX SIP 2011 nr 530821

Glosa do uchwały SN z dn. 03.03.2011 r. II UZP 2/11; A. Ring / LEX SIP 2011 nr 707999

Glosa do uchwały SN z dn. 31.03.2011 r. WZP 2/10; A. Ring / LEX SIP 2011 nr 786403

Glosa do uchwały NSA z dn. 15.06.2011 r. I OPS 1/11; A. Ring / LEX SIP 2012 nr 818666

Glosa do uchwały NSA z dn. 17.04.2012 r. II OPS 1/12; A. Ring / LEX SIP 2012 nr 153701

Glosa do wyroku NSA z dn. 04.11.2013 r. II GSK 990/13; A. Ring / LEX SIP 2014 nr 1415154

Glosa do uchwały pełnego składu Izby Wojskowej SN z dn. 22.12.196 r. U 4/86; A. Ring / (dot. art. 303 k.k.) WPP 1988 nr 2 s. 228-236

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dn. 11.12.2013 r. III AUa 3639/12; A. Ring / LEX SIP 2014 nr 1441127

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dn. 17.12.2013 r. III AUa 3760/12; A. Ring / LEX SIP 2014 nr 1444562

Glosa do wyroku WSA w Bydgoszczy z dn. 11.09.2013 r. I SA/Bd 315/13; A. Ring / LEX SIP 2014 nr 1375768

Glosa do wyroku NSA z dn. 14.01.2010 r. I OSK 920/09; A. Ring / LEX SIP 2011 nr 595615

Glosa do wyroku NSA z dn. 14.04.2011 r. I OSK 1903/10; A. Ring / LEX SIP 2011 nr 852010

Glosa do wyroku NSA z dn. 11.05.2011 r. I OSK 2/11; A. Ring / LEX SIP 2011 nr 795514

Glosa do wyroku NSA z dn. 20.04.2010 r. II OSK 678/09; A. Ring / LEX SIP 2011 nr 597775

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dn. 10.01.2012 r. III AUa 1224/11; A. Ring / LEX SIP 2012 nr 1167664

Glosa do postanowienia SN z dn. 14.09.2011 r. WSP 3/11; A. Ring / LEX SIP 2011 nr 964284

Glosa do postanowienia WSA w Warszawie z dn. 10.03.2011 r. II SAB/Wa 378/10; A. Ring / LEX SIP 2011 nr 951156

Glosa do wyroku NSA z dn. 30.09.2010 r. I OSK 538/10; A. Ring / LEX SIP 2011 nr 745256

Glosa do wyroku NSA z dn. 18.02.2002 r. OSA 9/01; A. Ring / LEX SIP 2011 nr 54098

Glosa do wyroku NSA z dn. 14.01.2009 r. I OSK 101/08; A. Ring / LEX SIP 2011 nr 516003