O bloguFunkcjonariusze służb mundurowych w Polsce stanowią liczną grupę zawodową, której służbą kierują przełożeni. Obejmuje ona zwłaszcza żołnierzy, policjantów, strażaków PSP, strażników służby więziennej, funkcjonariuszy ABW, Agencji Wywiadu, BOR, CBA, SKW, SWW, celników, leśników.

Problemy, które ich dotyczą związane są najczęściej ze sprawami przebiegu i zwolnień ze służby, wypłat uposażenia i dodatków, emerytalnymi i rentowymi, mieszkaniowymi, dyscyplinarnymi, świadczeń zdrowotnych i orzecznictwa komisji lekarskich.

Celem niniejszego bloga jest udzielanie wsparcia i pomocy w poszukiwaniu i rozumieniu przepisów prawa regulujących stosunki służby, a także wykształconego na ich tle orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych.